Tebliğler

Tebliğler 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre İşyeri Sendika Temsilcilerinin Seçilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakk...

Tüzükler

Tüzükler 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre Sendika Üye Sayılarının ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri S...

Kanunlar

Kanunlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 854 Sayılı Deniz İş Kanunu 3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Göre...