Apartmanlarda Risk Analizi Nasıl Yapılır

Apartmanlarda - Binalarda - Risk Analizi Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?


Apartmanlarda Binalarda ve evlerde risk analizi yaptırmamanın cezası var mıdır ne kadardır?
apartmanlarda risk analizi nasıl yapılır,  bina risk analizi formu nedir gibi soruların cevaplarını
Apartman Risk Analizi Nasıl Yapılır Konumuzda bulabilirsiniz.
apartmanlara+risk+analizi+nasıl+yapılır
APARTMAN BİNA RİSK ANALİZİ

Herhangi bir apartmanda Kapıcı, bahçıvan veya güvenlik görevlisi çalıştıran, 1 Ocak 2013′ten itibaren risk değerlendirmesi yapacak. Apartmanların risk değerlendirmesi kapsamına girebilmesi için sadece bir çalışanının bulunması yeterli olacak. İşçi(yönetici, kapıcı vb) çalıştırmayan apartmanlar risk değerlendirmesi yapmak zorunda değil.
Risk değerlendirmesi konusu tam olarak bilinmiyor. İlgili mevzuatta risk değerlendirmesi; işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar olarak tanımlanmıştır.

Kat maliklerinin yükümlülüğü nedir?

Bilindiği üzere apartmanlarda kat malikleri işveren olarak değerlendiriliyor. İşverenlerin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
‘İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
‘Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünüortadan kaldırmaz.
‘İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.
‘İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
binalarda+risk+analizi
RİSK ANALİZİ KİMLERDEN OLUŞACAK

29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilecek. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdaki kişilerden oluşur:
‘İşveren veya işveren vekili.
‘İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
‘İşyerindeki çalışan temsilcileri.
‘İşyerindeki destek elemanları.
‘İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.


Bu arada işveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.


Apartmanlarda işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 30.06.2014 tarihinde başlayacağı için bu tarihe kadar yapılacak risk değerlendirme ekibinde iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri aranmayacak.


Yönetmelik hükümlerine göre bir apartmanda iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulunmadan da 30.06.2014 tarihi beklenmeden 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren risk değerlendirmesi yapılacak. Yönetmelik düzenlemesine göre apartmanda bir kapıcı çalışıyorsa apartman yöneticisi(yönetim kurulu) ve kapıcı risk değerlendirme ekibi olarak risk değerlendirmesini yapacak. Uzmanlık isteyen konularda da işyeri hekimlerinden, iş güvenliği uzmanlarından, ortak sağlık ve güvenlik birimleri vb yerlerden yardım alınabilecek. Risk değerlendirmesi normal şartlar altında apartmanlarda 6 yılda bir yenilenecek.


BİNAYA RİSK ANALİZİ YAPTIRMAMANIN CEZASI NE OLACAK

Risk değerlendirmesi yapmamanın cezası oldukça yüksek. Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan apartmanlara 2013 yılında 3.234 TL ceza uygulanacak. Bu ceza aykırılığın devam ettiği her ay için 4.851 TL olarak uygulanacak.
Örnek: 2013 yılı ocak ayında yapılması gereken risk değerlendirmesi 2013 yılı boyunca yapılmaz ise apartmana 56.595 TL ceza uygulanacak.