Kanunlar

Kanunlar


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
854 Sayılı Deniz İş Kanunu
3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
4857 Sayılı İş Kanunu
4904 Türkiye İş Kurumu Kanunu
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu


MobilOsgb