osgbler ne iş yapar

osgb ler ne iş yapar? - Mobil osgbosgb+ne+iş+yapar


Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Osgb nin Yaptığı işler kısaca şunlardır;

İstanbul gibi Büyük bir şehirde kalitesini ispatlamış, deneyimli bir osgb firması olan Mobil Osgb ile çalışmaya başladığınızda aşağıdaki listede yeralan osgb işleri - Osgb Hizmetlerini Alırsınız.


•6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde gerekli olan tüm hizmetleri (sağlık tetkikleri, periyodik kontrolü teknik ve ortam ölçümleri vb.) tek bir noktadan alabileceksiniz.

•Sürekli ve kaliteli hizmet sunumunda yaralanabileceksiniz.

•Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek, çözümünde de katkı sunacaktır.

•Mobil OSGB gizlilik politikası ile çalışanların denetimlerini tarafsız olarak yapacaktır.

•İşçilerinizin sağlık ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgilerini kayıt altında tutarak, gerekli istatistikleri oluşturulacak ve istediğiniz zaman bilgi alabileceksiniz.

•Önleyici ve Koruyucu Sağlık hizmetleri alacaksınız.

•İşe girişlerde Sağlık Raporu düzenlenerek çalışanın sağlık riskini öğrenebileceksiniz.

•Periyodik olarak sağlık muayeneleri, muayene sonrası tetkik ve tedaviniz yapılacak.

•Acil Durum Planlamanız hazırlanacak.

•Periyodik olarak Teknik ve Ortam Ölçümleriniz yapılacak.

•50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu oluşturacak.

•İş yerlerinin niteliğine uygun bir İSG İç Yönetmelik hazırlayacak.

•İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tehlike ve riskleri belirler ve önlemlerini planlayıp Risk Analizi ve Değerlendirmesi Raporu hazırlayacak.

•İşyerlerinde çalışanlara İSG Eğitimlerini planlayınıp eğitim verilecek ve uygulayama yaptırılacak

•İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında çalışanlara yol gösterecek.

•İşyerlerinde Yangın, Doğal Afet, Sabotaj vb tehlikeler için Acil Durum Planı hazırlayacak.

•İşyerlerinde çalışmalarda karşılaştıkları tehlikeli durumlar ve uygunsuzluklar için Ramak Kala Raporu, İş Güvenliği Uygunsuzluk Raporu, Saha Denetim Raporu, Kaza Raporları, aylık ve yıllık İSG Raporları hazırlayacak. İşveren ve çalışanları bilgilendirecek
•Genel bir önlem politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapacak.

•Mobil OSGB işveren adına İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Mevzuatı ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapacaktır.